Biogazownie, budowa biogazowni. Biogaz Kraków.

Biogazownie

Biogazownie działają na całym świecie. Jednak poziom rozwoju technicznego biogazowni jest różny. Od dziesiątek lat w Azji istnieją miliony prostych technicznie biogazowni wykonanych sposobem gospodarczym. Zaawansowane technicznie biogazonie działają w Europie, ale nie dłużej niż 15 lat. Natomiast stan rozwoju biogazowni w innych częściach świata waha się między jedną a drugą opcją.

Na dzień dzisiejszy opracowywane są bardziej zaawansowane procesy przetwarzania umożliwiające opracowanie kompleksowych systemów do dalszego oczyszczania gnojóki pofermentacyjnej. Umożliwia to uzyskiwanie wody o czystości wody pitnej i kompostu (nawozu). W tej dziedzinie Europa ma do zaoferowania nowoczesne technologie. W niedalekiej przyszłości wpłyną one znacząco na rozwój gęsto zaludnionych krajów, między innimi Japonii czy Korei.

Budowa biogazowni
Przyczyny bodowania biogazowni w wielu krajach są różne. W Indiach i Chinach podstawowym powodem jest wytwarzanie energii na potrzeby oświetlania i gotowania. W Europie Zachodniej obserwuje się nacisk polityczny na rozwijanie energii odnawialnej a rolnicy, którzy stanowią większość osób finansujących i obsługujących biogazownie, zajmują się tym ponieważ jest to dla nich źródłem dochodu.

Standardowe biogazownie nie zmieniają ilości azotu i fosforu zawartego w odpadach dostarczanych do przetwarzania. Dlatego też potrzebny jest inny rodzaj obróbki przefermentowanego substratu w celu zmniejszenia zawartości tych substancji. Obróbkę tą można prowadzić w ramach rozwiązań kompleksowych, polegających na łączeniu na przykład:

  • biogazowni z technologią membranową
  • biogazowni z procesami MAP
  • biogazowni z procesem odparowywania

W każdym z powyższych przypadków otrzymuje się zatężone substancje odżywcze. Można je łątwo transportować. Główny składnik gnojówki - wodę - można uzdatniać do takiego stopnia, że będzie możliwe wpuszcznie jej do jezior i rzek. W zależności od zastosowanego procesu, z gnojówki można wytwarzać nawet wodę nadającą się do picia.

www.ces.com.pl Biogaz Kraków. Biogazownie - budowa, schematy. upsces.pl